София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

 

Акад. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ
Председател на БАН

Акад. Дамян ДАМЯНОВ
Заместник - председател на БАН

Чл.кор. Николай МИЛОШЕВ
Заместник - председател на БАН

Проф. Евдокия ПАШЕВА
Главен научен секретар

Проф. Eвгения СТОИМЕНОВА
Научен секретар

Доц. Оля СТОИЛОВА
Научен секретар

Проф. Екатерина БЪЧВАРОВА
Научен секретар

Доц. Йоана СПАСОВА-ДИКОВА
Научен секретар

Проф. Иван ДИМОВ
Институт по информационни и комуникационни технологии

Проф.Сия ЛОЗАНОВА
Институт по системно инженерство и роботика

Чл.кор. Чавдар СТОЯНОВ
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Проф. Евелина СЛАВЧЕВА
Институт по електрохимия и енергийни системи

Проф. Радостина СТОЯНОВА
Институт по обща и неорганична химия

Проф. Лъчезар АВРАМОВ
Институт по електроника

Проф. Ирен БЕЛЧЕВА
Институт по невробиология

Проф. Илза ПЪЖЕВА
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Проф. Любомир СТОИЛОВ
Институт по физиология на растенията и генетика

Проф. Георги МАРКОВ
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Проф. Кристалина СТОЙКОВА
Геологически институт

Проф. Валери СПИРИДОНОВ
Национален институт по метеорология и хидрология

Доц. Васил ПОПОВ
Институт по астрономия с Национална астрономическа oбсерватория

Доц. Димитър ТЕОДОСИЕВ
Институт за космически изследвания и технологии

Проф. Васил НИКОЛОВ
Национален археологически институт с музей

Доц. Максим СТАМЕНОВ
Институт за български език

Проф. Александър ТАСЕВ
Институт за икономически изследвания

Доц. Людмила ИВАНЧЕВА
Институт за изследване на обществата и знанието

Разширен състав на Управителния съвет на БАН


Председател на ОС на БАН - Проф. Никола МАЛИНОВСКИ
Председател на Съюза на учените в България
Председател на Съвета на ректорите - Чл.-кор. д-р Ваньо МИТЕВ
Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски” - Чл.-кор. дин Иван ИЛЧЕВ
Председател на Българска стопанска камара - г-н Божидар ДАНЕВ
Зам. министър на финансите, отговарящ за
бюджетните организации
Кмет на град София - г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА
Ректор на Центъра за обучение към БАН - Проф. дн. Ренна Дюлгерова