София 1040
ул. „15 Ноември“ 1

номератор:
02 979 5333; 02 979 5223

факс:
02 981 7262

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Акад. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ
Tel: (359 2) 981 66 22
е-mail: pressidentbas@cu.bas.bg

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Акад. Дамян ДАМЯНОВ 
Tel: Телефон (359 2) 987 46 24
е-mail: dnd@cu.bas.bg

чл. кор. Николай МИЛОШЕВ    
Tel: (359 2) 988 08 65
е-mail: vice-president@cu.bas.bg

ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР

Проф. дбн Евдокия ПАШЕВА    
Tel: 02 987 4624; 02 979 5231
е-mail: eva@bio21.bas.bg

 

НАУЧНИ СЕКРЕТАРИ            


  Проф. Eвгения СТОИМЕНОВА
  Телефон: (359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 25
  e-mail: eugenia@cu.bas.bg
  Направление
  „Информационни и комуникационни науки и технологии”
  „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

  Доц. Оля СТОИЛОВА
  Телефон: (359 2) 987 73 53; (359 2) 979 52 49
  e-mail: olya.stoilova@cu.bas.bg
  Направление
  „Нанонауки, нови материали и технологии”

  ...........................................
  ...............................................
  Направление
  „Биомедицина и качество на живот”
  „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

  Проф. Екатерина БЪЧВАРВА
  Телефон: (359 2) 979 52 07
  e-mail: ekaterina.batchvarova@cu.bas.bg
  Направление
  „Климатични промени, рискове и природни ресурси”
  „Астрономия, космически изследвания и технологии”

  Доц. Йоана Спасова-ДИКОВА
  Телефон: (359 2) 987 21 72; (359 2) 979 52 24
  e-mail: joanna.spassova@cu.bas.bg
  Направление
  „Културно-историчесто наследство и национална идентичност”
  „Човек и общество”